Yan Jiacheng
闫家成
深圳龙华的石墩子
Stone pier in Longhua, Shenzhen